Д-р Петър Николов
КАБИНЕТ ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ И ПСИХОТЕРАПИЯ
Терапевтичният процес включва три основни дейности: специализирана оценка на състоянието, терапия и проследяване.

По време на консултациите се предоставя безопасна и конфиденциална среда, която дава възможност за изследване на проблемите и разбиране за житейските и личностови затруднения.

Целите на лечението са овладяване на симптомите и развиване на положителните ресурси на личността за справяне в бъдеще. Съществена роля за терапевтичния успех играе постигането на добра терапевтична връзка между пациента и терапевта.

Конфиденциалност
Всички консултации са напълно конфиденциални. Никаква информация не се предоставя на трети лица без разрешението на пациента, освен в предвидените от закона случаи.

За подробности относно процеса на консултиране може да прочетете информационата брошура:
Как протича една индивидуална консултация (сесия).

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО

Осъществява се при първичната консултация и включва:
•   Специализирана оценка на състоянието и проблемите
•   Изграждане на терапевтичен план
•   Информиране и обсъждане с пациента за състоянието и подходящата терапия
•   Обсъждане на възникнали в пациента въпроси
•   Предписване на медикаментозно лечение, когато това е необходимо
•   Психотерапевтичен подход

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОДХОДИ

Лечението на психично-здравните проблеми включва медикаментозна терапия и/или психотерапия. Изборът на терапия се извършва след първоначална оценка на състоянието, като се вземат предвид различни фактори: естество, продължителност и тежест на състоянието; възраст, личностови особености на пациента и др.

При някои състояния се предпочита медикаментозно лечение, при други - психотерапия, при трети - комбинирано приложение на медикаментозен и психотерапевтичен подход. Възможностите са различни и се преценяват индивидуално при всеки конкретен случай.

По време на консултацията изборът на терапия ще бъде обсъден. На всеки пациент се предоставя възможност за въпроси по отношение на състоянието и по отношение на всички аспекти на терапевтичния процес.

Някои пациенти имат специфични изисквания за медикаментозно лечение или психотерапия. В такива случаи винаги се дискутира относно плюсовете и минусите на всеки от терапевтичните подходи и се взема решение кое лечение е най-подходящо в конкретния случай.

Вземането на решение за започване на терапия се осъществява след постигането на съгласие между терапевта и пациента.

•   Медикаментозно лечение

Изборът на медикамент зависи от множество фактори: естество на състоянието, тежест, продължителност, съпътстващи заболявания, прием на други лекарства, възраст на пациента и др. Основните групи медикаменти, които се използват при най-честите психично-здравни проблеми - тревожните и депресивни състояния, са антидепресантите и транквилизаторите.

За подробности може да прочетете информационната брошура:
Медикаментозно лечение на тревожни и депресивни състояния

•   Психотерапия

Терапевтичният процес се адаптира според индивидуалните потребности и проблеми на пациента и включва подкрепящи, фокусирани към решения и когнитивно-поведенчески подходи. Сесиите са с продължителност 50 минути. Необходимият брой сесии и тяхната честота се уточняват при първоначалната консултация и в хода на терапевтичния процес, като се вземат предвид и нагласите на пациента.

За подробности може да прочетете информационната брошура:
Когнитивно-поведенческа психотерапия

ПРОСЛЕДЯВАНЕ

В зависимост от индивидуалните особености и естеството на психично-здравния проблем, при първоначалната консултация се уточнява необходимостта от проследяващи консултации, които включват текуща оценка на състоянието, оценка на ефективността от досегашната терапия и по-нататъшни препоръки за лечение.
ТЕРАПЕВТИЧЕН ПРОЦЕС И ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОДХОДИ
В кабинета се предлагат психично- здравни услуги, включващи специализирана диагностична оценка на състоянието, изграждане на терапевтичен план, провеждане на терапия, проследяване на състоянието, индивидуално консултиране и психотерапия ...
На тази страница се опитвам да отговоря на често възникващи във връзка с психичното здраве въпроси. Те не са зададени от конкретни хора, а са обобщение на обичайни въпроси, които се отправят към мен от пациенти, техни близки и мои приятели и роднини ...
В кабинета се извършва оценка и лечение на широк кръг проблеми: паническо разстройство, агорафобия, социална фобия, специфични фобии, обсесивно- компулсивно разстройство, депресивни разстройства, свързани със стрес състояния и други ...
Статии и информационни материали
НачалоЗа д-р НиколовСъстоянияТерапияУслугиВъпросиСтатииКонтакти
През последните години се увеличава честотата на невротичните и депресивните разстройства. Сериозни проучвания показват, че около 20-25% от хората в даден момент ...
Паническото разстройство е най-честото тревожно разстройство. Счита се, че трима от всеки 100 души население развиват паническо разстройство в даден момент ...
Основна характеристика е преживяването на постоянна и генерализирана тревожност, която не е ограничена от определени обстоятелства, обекти или ситуации, а е "свободно плуваща”...
С това понятие означаваме вид тревожно състояние, при което се преживяват пристъпи на паника при пребиваване в места, където не е възможно бързо напускане или ...
Социалната фобия е тревожно състояние, което се проявява с интензивен страх от излагане и проваляне пред другите, или от унижаване и отхвърляне. Този страх се ...
Фобиите са тревожни разстройства, които се характеризират с преживяване на интензивна тревожност при среща с конкретен обект или ситуация ...
Обсесивно-компулсивното разстройство е много често тревожно състояние, което се характеризира с непрекъснато повтарящи се обсесии и/или компулсии ...
Терминът "хипохондрия" може да се дефинира като прекомерна загриженост за собственото здраве и страх от сериозно заболяване. Хипохондрични опасения се наблюдават ...
Депресивните състояния се характеризират със специфични емоционални промени, съпроводено от нарушение в общото равнище на активността и тонуса ...
Тук разглеждам медикаментозното лечение при: паническо разстройство и други тревожни разстройства, депресивни състояния, ...
Когнитивно-поведенческата терапия се основава на концепцията, че нашите мисли, емоции, физически усещания и действия са ...
На тази страница описвам как протича една индивидуална консултация. Това всъщност е обичайния начин, по който работят ...
Back
Next
Статии и информационни материали
Адрес на кабинета:
гр. Варна
ул. Тодор Димов 33

Телефон за записване:
0897 505 913
Телефонът функционира в работни дни от 10 до 18 ч.
Copyright © 2006-2018  ·  Д-р Петър Николов  ·  Всички права запазени
Карта на сайта
КОНТАКТИ