Д-р Петър Николов
КАБИНЕТ ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ И ПСИХОТЕРАПИЯ
УСЛУГИ И ЦЕНИ *
Включва:
•   Текуща оценка на състоянието.
•   Текуща оценка на ефективността от медикаментозното лечение.
•   По-нататъшни препоръки относно лечението.
Първоначалната консултация е с продължителност около 50 минути и включва:
•   Специализирана оценка на състоянието и проблемите.
•   Изграждане на терапевтичен план.
•   Информиране и обсъждане с пациента за състоянието и подходящата терапия.
•   Обсъждане на възникнали в пациента въпроси.
•   Предписване на медикаментозно лечение, ако се прецени, че е показано.
•   Планиране на психотерапия, когато това е необходимо.
•   Психотерапевтичен подход.

За подробности относно процеса на консултиране може да прочетете още:
Как протича една индивидуална консултация (сесия)
Терапевтичен процес и терапевтични подходи
Първоначална консултация
50 лв.
В кабинета се предлагат психично-здравни услуги, включващи специализирана оценка на състоянието, изграждане на терапевтичен план, провеждане на терапия, проследяване на състоянието, индивидуално консултиране и психотерапия.

* Кабинетът не работи с направления по здравна каса.
На тази страница се опитвам да отговоря на често възникващи във връзка с психичното здраве въпроси. Те не са зададени от конкретни хора, а са обобщение на обичайни въпроси, които се отправят към мен от пациенти, техни близки и мои приятели и роднини ...
В кабинета се извършва оценка и лечение на широк кръг проблеми: паническо разстройство, агорафобия, социална фобия, специфични фобии, обсесивно- компулсивно разстройство, депресивни разстройства, свързани със стрес състояния и други ...
Терапевтичният процес включва специализирана оценка, терапия и проследяване. Предоставя се конфиденциална среда, която дава възможност за анализирине на житейските и личностови проблеми. Постига се овладяване на симптомите и развиване на ...
Психотерапевтична сесия
50 лв.
Вторичен преглед
25 лв.
Психотерапевтичният процес се планира и адаптира индивидуално при всеки пациент според специфичните му потребности и в зависимост от естеството и тежестта на проблемите.

Необходимият брой психотерапевтични часове (сесии) и времевия интервал между тях варират, като се уточняват и договарят при всеки пациент в хода на терапията.

Психотерапевтичните часове (сесии) са с продължителност 50 минути.

В кабинета се използват когнитивно-поведенчески и фокусирани към решения психотерапевтични подходи.

Психотерапевтичните методи са ефективни при широк кръг психологични проблеми и разстройства. Те могат да се използват самостоятелно или в съчетание с медикаментозно лечение.

За подробности може да прочетете информационната брошура:
Когнитивно-поведенческа психотерапия
Статии и информационни материали
НачалоЗа д-р НиколовСъстоянияТерапияУслугиВъпросиСтатииКонтакти
През последните години се увеличава честотата на невротичните и депресивните разстройства. Сериозни проучвания показват, че около 20-25% от хората в даден момент ...
Паническото разстройство е най-честото тревожно разстройство. Счита се, че трима от всеки 100 души население развиват паническо разстройство в даден момент ...
Основна характеристика е преживяването на постоянна и генерализирана тревожност, която не е ограничена от определени обстоятелства, обекти или ситуации, а е "свободно плуваща”...
С това понятие означаваме вид тревожно състояние, при което се преживяват пристъпи на паника при пребиваване в места, където не е възможно бързо напускане или ...
Социалната фобия е тревожно състояние, което се проявява с интензивен страх от излагане и проваляне пред другите, или от унижаване и отхвърляне. Този страх се ...
Фобиите са тревожни разстройства, които се характеризират с преживяване на интензивна тревожност при среща с конкретен обект или ситуация ...
Обсесивно-компулсивното разстройство е много често тревожно състояние, което се характеризира с непрекъснато повтарящи се обсесии и/или компулсии ...
Терминът "хипохондрия" може да се дефинира като прекомерна загриженост за собственото здраве и страх от сериозно заболяване. Хипохондрични опасения се наблюдават ...
Депресивните състояния се характеризират със специфични емоционални промени, съпроводено от нарушение в общото равнище на активността и тонуса ...
Тук разглеждам медикаментозното лечение при: паническо разстройство и други тревожни разстройства, депресивни състояния, ...
Когнитивно-поведенческата терапия се основава на концепцията, че нашите мисли, емоции, физически усещания и действия са ...
На тази страница описвам как протича една индивидуална консултация. Това всъщност е обичайния начин, по който работят ...
Back
Next
Статии и информационни материали
Адрес на кабинета:
гр. Варна
ул. Тодор Димов 33

Телефон за записване:
0897 505 913
Телефонът функционира в работни дни от 10 до 18 ч.
Copyright © 2006-2018  ·  Д-р Петър Николов  ·  Всички права запазени
Карта на сайта
КОНТАКТИ