Д-р Петър Николов
Кабинет за психично здраве и психотерапия
Гр. Варна
Ул. Тодор Димов 33
Тел. O897505913
            
УСЛУГИ И ЦЕНИ
В кабинета се предлагат психично-здравни услуги, включващи специализирана оценка на състоянието, изграждане на терапевтичен план, провеждане на терапия, проследяване на състоянието, индивидуално консултиране и психотерапия.

Кабинетът не работи с направления по здравна каса.
Първоначална консултация - 50 лв.
Първоначалната консултация е с продължителност около 50 минути и включва:
•   Специализирана оценка на състоянието и проблемите.
•   Изграждане на терапевтичен план.
•   Информиране и обсъждане с пациента за състоянието и подходящата терапия.
•   Обсъждане на възникнали в пациента въпроси.
•   Предписване на медикаментозно лечение, ако се прецени, че е показано.
•   Планиране на психотерапия, когато това е необходимо.
•   Психотерапевтичен подход.

За подробности относно процеса на консултиране може да прочетете още:
Психотерапевтична сесия - 50 лв.
Психотерапевтичният процес се планира и адаптира индивидуално при всеки пациент според специфичните му потребности и в зависимост от естеството и тежестта на проблемите.

Необходимият брой психотерапевтични часове (сесии) и времевия интервал между тях варират, като се уточняват и договарят при всеки пациент в хода на терапията.

Психотерапевтичните часове (сесии) са с продължителност 50 минути.

В кабинета се използват когнитивно-поведенчески и фокусирани към решения психотерапевтични подходи.

Психотерапевтичните методи са ефективни при широк кръг психологични проблеми и разстройства. Те могат да се използват самостоятелно или в съчетание с медикаментозно лечение.

За подробности може да прочетете информационната брошура:
Вторичен преглед - 25 лв.
Включва:
•   Текуща оценка на състоянието.
•   Текуща оценка на ефективността от медикаментозното лечение.
•   По-нататъшни препоръки относно лечението.
© 2006-2018 · Д-р Петър Николов · Всички права запазени