Д-р Петър Николов
Кабинет за психично здраве и психотерапия
Гр. Варна
Ул. Тодор Димов 33
Тел. O897505913
            
СТАТИИ И ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ
На тази страница публикувам информационни материали, отнасящи се за различни аспекти на психичното здраве и психично-здравните услуги. Те са предназначени единствено за повишаване на вашата здравна информираност. Тези материали не са и не трябва да се възприемат като професионален медицински съвет или конкретна препоръка за лечение. Те не могат да заместят консултирането със специалист или дадените вече от специалист заключения, препоръки и лечение по конкретен здравословен проблем.

При изготвянето на материалите се стремя текстовете да бъдат стегнати, разбираеми и информативни. Те не трябва да се възприемат като научни публикации или цялостно изложение по дискутираната тема.

Д-р Николов
            
Интервю

През последните години се увеличава честотата на невротичните и депресивни разстройства. Около 20-25% от хората в даден момент от живота си преживяват клинично значим епизод на ...
            
            
Информационна брошура

Паническото разстройство е най-честото тревожно разстройство. Счита се, че 3% от населението развива това състояние в даден момент от живота си. Основни симптоми са т.нар. пристъпи на паника, които ...
            
            
Информационна брошура

Основна характеристика е преживяването на постоянна и генерализирана тревожност, която не е ограничена от определени обстоятелства, обекти или ситуации, а е "свободно плуваща”...
            
            
Информационна брошура

С това понятие означаваме тревожно състояние, при което се преживяват пристъпи на паника при пребиваване в места, където не е възможно бързо напускане или излизане, или не е възможно навременно ...
            
            
Информационна брошура

Социалната фобия е тревожно състояние, което се проявява с интензивен страх от излагане, провал, унижаване и отхвърляне. Този страх се появява в разнообразни социални ситуации ...
            
            
Информационна брошура

Фобиите са тревожни разстройства, които се характеризират с преживяване на интензивна тревожност при среща с конкретен обект или ситуация. Тревожността е под формата на силен страх ...
            
            
Информационна брошура

Много често тревожно състояние, което се характеризира с непрекъснато повтарящи се натрапливи мисли (обсесии) и/или натрапливи действия (компулсии). В миналото се наричаше "натраплива невроза" ...
            
            
Информационна брошура

Терминът "хипохондрия" може да се дефинира като прекомерна загриженост за собственото здраве и страх от сериозно заболяване. Хипохондрични опасения се наблюдават при различни ...
            
            
Информационна брошура

Депресивните състояния се характеризират със специфично нарушение на емоционалното отреагиране, съпроводено от нарушение в общото равнище на активността и жизнения тонус ...
            
            
Информационна брошура

Тук разглеждам медикаментозното лечение при: паническо разстройство; агорафобия, социална фобия; генерализирано тревожно разстройство; обсесивно-компулсивно разстройство, депресивни състояния ...
            
            
Информационна брошура

Когнитивно-поведенческата терапия се основава на идеята, че нашите мисли, емоции, физически усещания и действия са взаимно свързани и че негативните мисли и чувства могат да ни хванат в капана на ...
            
            
Информационна брошура

На тази страница описвам как протича една индивидуална консултация. Това всъщност е обичайния начин, по който работят психиатрите с психотерапевтична насоченост. Консултацията е подобна на ...
            
© 2006-2018 · Д-р Петър Николов · Всички права запазени