Д-р Петър Николов
КАБИНЕТ ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ И ПСИХОТЕРАПИЯ
СЪСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМИ

Паническо разстройство

Паническото разстройство е най-честото тревожно разстройство. Счита се, че трима от всеки 100 души население развиват паническо разстройство в даден момент от живота си. Жените боледуват около два пъти по-често от мъжете. Състоянието най-често започва между 20 и 30 годишна възраст.

Основни симптоми са т.нар. панически атаки, които възникват неочаквано, внезапно, без конкретен повод и се изразяват в преживяване на интензивна тревожност и страх. Това се съпровожда от разнообразни телесни симптоми: сърцебиене, „прескачане” на сърцето, изпотяване, треперене, чувство за недостиг на въздух, стягане в гърдите, топка в стомаха, гадене, световъртеж или усещане за нестабилност, подкосяване на краката, студени тръпки или топли вълни и други. Те не са предизвикани от някакво телесно заболяване, но са плашещи и драматични, поради което се развива страх от смърт, инфаркт, удар, припадане, загуба на контрол или полудяване.

Обикновено пристъпите на паника продължават минути, по-рядко часове. С времето могат да станат чести и пациентите изпитват почти постоянно напрежение и тревожност в очакване на нова атака. Това може сериозно да разстрои ежедневните им дейности. При по-продължителен ход може да се развие вторични агорафобни, депресивни или хипохондрични прояви.

Съвременното лечение включва медикаментозна терапия и психотерапия.

За повече информация може да прочетете следните брошури:

Генерализирано тревожно разстройство

Генерализираното тревожно разстройство заедно с паническото разстройство съставлява това, което в миналото се наричаше страхова невроза. Основна характеристика е преживяването на постоянна и генерализирана тревожност, която не е ограничена от определени обстоятелства, обекти или ситуации, а е "свободно плуваща". Най-честите симптоми включват:
• Постоянна нервност, напрегнатост, раздразнителност;
• Прекомерни или нереалистични опасения за бъдещи беди;
• Безпокойства за възможни нещастия или болести на близки или на самия пациент;
• Телесни симптоми на тревожност: топка в стомаха или гърлото, треперене, мускулно напрежение, изпотяване, замайване, сърцебиене, главоболие, безсъние, нарушен апетит, трудна концентрация, умора.
При хронично протичане състоянието често се съчетава с депресивни прояви, прекомерна употреба на алкохол или злоупотреба с успокоителни средства.

Съвременното лечение на генерализираното тревожно разстройство включва медикаментозна и психотерапия.

За повече информация може да прочетете следните брошури:

Агорафобия

Основни симптоми са пристъпи на немотивиран панически страх при попадане в ситуация или пребиваване на място, от където не е възможно бързо напускане или излизане, или връщане у дома. Обичайно собственият дом е най-безопасното място и интензивността на страха е право пропорционална на отдалечаването от дома.

При различните пациенти ситуациите, предизвикващи пристъпи на страх са различни:
•   минаване през площади, улици, мостове, подлези, надлези, тунели и пр.
•   пътуване с транспортни средства, включително летене със самолет
•   пребиваване сред тълпа от хора
•   влизане в магазини, киносалони, театри и други обществени места и други

Пристъпите на паника при пребиваване на някое от горепосочените места и ситуации се придружава от много на брой неприятни и плашещи телесни усещания. Излизането от тези места и ситуации и най-вече прибирането вкъщи води до бързо преминаване на страха. Пациентите са наясно, че страхът им не е мотивиран, но въпреки това не могат да го преодолеят. След време те започват да избягват местата и ситуациите, които предизвикват страх, а в най-тежките случаи те престават да излизат от дома си ...

За повече информация може да прочетете следните брошури:

Социална фобия

Социалната фобия е вид тревожно разстройство, чиято основна проява е интензивен страх от това да не се изложим и провалим пред другите хора, или да не бъдем унижени или отхвърлени от околните. Този страх се появява  в някаква социална ситуация, обикновено при общуване, говорене пред публика, хранене на обществено място, изпит, срещи с противоположния пол и др. Страхът се придружава от разнообразни телесни прояви - треперене, изчервяване, изпотяване, прималяване, повдигане, сърцебиене, подкосяване на краката, заекване и т.н. Често пациентите са убедени, че тези телесни усещания са основния им проблем. Последствието от социалната фобия е избягване на социалните ситуации, които предизвикват страх.

Тревожността при социална фобия се състои от няколко групи прояви:
1. Негативни мисли: (напр. "Ще се проваля", "Ще кажа нещо глупаво", "Ще ми се присмеят", "Ще видят, че пея ужасно", "Ще си помислят, че съм грозен/грозна", "Ще блокирам и нищо няма да мога да кажа" и т.н.)
2. Емоционални прояви (тревожност, напрегнатост, страх, паника)
3. Телесни прояви (треперене, изчервяване, изпотяване, повдигане, заекване и т.н.)

За повече информация може да прочетете следните брошури:

Специфични фобии

Специфичните фобии са тревожни състояния, при които основна характеристика е ирационален страх при среща с конкретен обект или ситуация, които обективно не са опасни. Хората, преживяващи дадена фобия са наясно, че страхът им е немотивиран или прекомерен, но не могат да го предотвартят. При среща с обекта или ситуацията те преживяват страх със силата на паническа атака, придружена от обичайните за това телесни симптоми. Отдалечаването от обекта или излизането от ситуацията водят до бързо уталожване на страховата реакция.

Фобиите са чести тревожни състояния, на които се обръща внимание едва когато житейските обстоятелства налагат чест сблъсък с фобийния обект или ситуация. Поради изразено избягващо поведение, това води до разстройване на социалното функциониране.

Описани са многобройни специфични фобии, но най-честите са свързани с животни, насекоми, височина, тъмнина, летене, затворени пространства и др.

Специфичните фобии се повлияват добре от когнитивно-поведенческа психотерапия. При по-изразени случаи може да се включи транквилизатор за кратко време.

За повече информация може да прочетете следните брошури:

Обсесивно-компулсивно разстройство

Обсесивно-компулсивното разстройство е много често тревожно състояние, което се характеризира с непрекъснато повтарящи се натрапливи мисли (обсесии) и/или натрапливи действия (компулсии).

Най-честите обсесии са: опасение от загуба на контрол и нараняване на околните или себе си; опасение от замърсяване или заразяване; натрапливи съмнения - дали са изключени електрическите уреди, дали е заключена външната врата и други; натрапващи се мисли и представи със сексуално или агресивно съдържание, в разрез с моралните ценности на човека; натраплива потребност от чистота, подреденост и симетрия.

Най-честите компулсии са: многократно миене на ръцете или къпане; многократно повтаряне на различни действия; многократни проверки; ритуали на броене; ритуали на чистене и подреждане; ритуали, свързани с предпазване от евентуално нещастие или смърт.

Подобно на останалите тревожни състояния, лечението на обсесивно-компулсивното разстройство включва медикаментозна терапия и психотерапия.

За повече информация може да прочетете следните брошури:

Здравна тревожност (Хипохондрия)

Терминът "хипохондрия" може да се дефинира като прекомерна загриженост за собственото здраве и страх от сериозно заболяване. Хипохондричните опасения са основен симптом при т.нар. здравна тревожност, но се срещат често и при други състояния - депресивни и тревожни разстройства, личностови разстройства и други.

Здравната тревожност се характеризира с постоянна и трайна загриженост за наличието на някакво (обикновено сериозно или фатално) телесно или психично заболяване. Пациентите обичайно интерпретират нормални физиологични телесни усещания като болестни прояви. Мисленето е фокусирано почти изцяло върху идеята за налично или предстоящо сериозно заболяване. Пациентите могат да започнат да осъществяват чести консултации и изследвания при различни специалисти. Често към хипохондричните опасения могат да се прибавят тревожни или депресивни прояви, панически атаки, безсъние, нарушено социално функциониране.

Най-ефективният метод за лечение на здравната тревожност е психотерапията. При наличие на клинично значими тревожни и депресивни прояви може да се наложи прибавянето на медикаменти - антидепресанти и/или транквилизатори.

За повече информация може да прочетете следните брошури:

Депресивни състояния

Заедно с тревожните състояния, депресиите са най-честите психични разстройства в първичната здравна мрежа - около 10 % от общото население.

Проявите на депресията зависят от вида и тежестта й, като най-честите симптоми са:
• Трайно понижено настроение, апатия, равнодушие, неспособност да се изпитва радост и удоволствие; понякога - напрегнатост, тревожност и безпокойство;
• Песимистично мислене, идеи за безперспективност, безнадеждност, липса на смисъл;
• Преувеличени и нереалистични самообвинения или изживяване за безполезност;
• Понижена самооценка, неувереност, трудно вземане на решения;
• Намалено или липсващо желание и сили за извършване на ежедневните дейности;
• Усещане за отслабване на паметта, затруднена концентрация, безсъние, безапетитие, отслабване на тегло.

Съвременното лечение включва медикаментозна терапия и психотерапия.

За повече информация може да прочетете следните брошури:

Разстройства на храненето (анорексия и булимия)

Анорексия
Основна характеристика на разстройството е преднамерен стремеж към отслабване вследствие на натраплив страх от напълняване и затлъстяване. Най-чести симптоми са:
• Редукция на теглото под нормата; при тежки случаи - телесни усложнения;
• Натраплив страх от напълняване с променена представа за собственото тяло;
• Значително ограничаване в приема на храна;
• Повишена физическа активност; предизвикване на повръщания и използване на лаксативни или диуретични медикаменти с цел допълнително отслабване;
• Телесни усложнения: уморяемост и слабост, ниско кръвно налягане, изтъняване на косата, чупливи нокти, липса на менструален цикъл и други.

Състоянието изисква системен и комплексен терапевтичен подход, включващ специализирана психотерапевтична програма, медикаментозно лечение и лечение на евентуалните телесни усложнения.

Булимия
Основни прояви са повтарящи се пристъпи на преяждане при едновременно наличие на страх от напълняване и чувство за вина, което води до последващи действия за изхвърляне на поетата храна чрез предизвикано повръщане, използване на лаксативни средства или повишена физическа активност. Честите повръщания могат да доведат до електролитен дисбаланс и други телесни усложнения. Понякога разстройството се предхожда от епизод на анорексия. Лечението е психотерапевтично и медикаментозно.

Посттравматично стресово разстройство

Посттравматичното стресово разстройство възниква вследствие на сериозно стресово събитие, което обичайно е живото-застрашаващо или катастрофално. Такива събития могат да бъдат: природни бедствия (напр. земетресение), военни действия, физическо или сексуално насилие (отвличане, изнасилване), тежки катастрофи и други.

Симптомите възникват обикновено след светъл период от няколко седмици или месеци след травматичното събитие и включват:

•  Повторно преживяване на травмата - повтарящо се оживяване на минали сцени с ярки представи ("flashbacks") и кошмарни съновидения;
•  Изразен дистрес при ситуации, които индивидът асоциира с травматичното събитие, а оттам - избягващо поведение към хора и места, които му напомнят за травмата;
•  Емоционално притъпяване, неизпитване на удоволствие, намален интерес към обичайни дейности и изолация, а от друга страна - раздразнителност и гневливост;
•  Нарушен сън; затруднения в концентрацията на вниманието; тревожни и депресивни симптоми; мисли за самоубойство.

Лечението включва провеждането на медикаментозно лечение (антидепресанти) и/или психотерапия.

Стрес и проблеми на личността

•  Свързани със стрес състояния
Тук спадат състояния, дължащи се на стресогенни житейски събития, които в някаква степен нарушават обичайното социално функциониране и се придружават от прояви като колебания в настроението, потиснатост, тревожност, чувство за невъзможност за справяне със ситуацията, нарушен сън. Известна роля играят и особеностите на личността. Най-честите стресогенни фактори са: проблеми или конфликти в работата; загуба на работа или неуспех в бизнеса; раздяла или развод; загуба на близки; криза на средната възраст; тежки инциденти, тежка болест и други
Стресовите реакции се повлияват най-добре от психотерапевтични методи. При клинично значими емоционални симптоми може да се прибави транквилизатор за кратко време.

•  Проблеми на личността
Тук се имат предвид личностови затруднения и проблеми: трудности в общуването, ниско самочувствие, неадекватни поведенчески реакции, трудности при справяне с гнева, междуличностови конфликти и други. Основна роля за възникване на тези трудности играят особеностите на личността - неадаптивни нагласи и концепции, несъзнавани страхове, неадекватни стратегии за справяне със стресови ситуации и други. Ако са налице изразени нарушения в структурата на личността и поведенческите стереотипи, говорим за личностостови разстройства. Основен метод за повлияване е психотерапията.

Безсъние и други неорганични разстройства на съня

Разстройствата на съня са чест симптом при много психични състояния. От друга страна епизодични и краткотрайни проблеми със съня са нормален феномен и не трябва да се интерпретират като болестно явление. Затова в тази категория спадат само състояния, при които (1) разстройството на съня е единствен или основен симптом; (2) то е достатъчно продължително във времето, за да се приеме като болестно явление и (3) не се дължи на органични (неврологични или телесни) причини, а е функционално (емоционално) обусловено.
В кабинета се предлагат психично- здравни услуги, включващи специализирана диагностична оценка на състоянието, изграждане на терапевтичен план, провеждане на терапия, проследяване на състоянието, индивидуално консултиране и психотерапия ...
На тази страница се опитвам да отговоря на често възникващи във връзка с психичното здраве въпроси. Те не са зададени от конкретни хора, а са обобщение на обичайни въпроси, които се отправят към мен от пациенти, техни близки и мои приятели и роднини ...
Терапевтичният процес включва специализирана оценка, терапия и проследяване. Предоставя се конфиденциална среда, която дава възможност за анализирине на житейските и личностови проблеми. Постига се овладяване на симптомите и развиване на ...
Психично-здравните проблеми, особено тревожните и депресивни състояния са много чести и се отразяват на взаимоотношенията, работата и качеството на живот. Емоционални и поведенчески проблеми могат да засегнат всякакви хора, независимо от тяхното обществено положение, доходи, възраст или пол.

Търсенето на професионална помощ за преодоляване на проблемите не е белег на слабост. Напротив, това е белег на смелост, сила и воля за оздравяване.

В кабинета се осъществява диагностика и лечение на широк кръг психично-здравни проблеми, описани по-долу. (Кликнете върху съответното наименование за подробности)
Статии и информационни материали
НачалоЗа д-р НиколовСъстоянияТерапияУслугиВъпросиСтатииКонтакти
През последните години се увеличава честотата на невротичните и депресивните разстройства. Сериозни проучвания показват, че около 20-25% от хората в даден момент ...
Паническото разстройство е най-честото тревожно разстройство. Счита се, че трима от всеки 100 души население развиват паническо разстройство в даден момент ...
Основна характеристика е преживяването на постоянна и генерализирана тревожност, която не е ограничена от определени обстоятелства, обекти или ситуации, а е "свободно плуваща”...
С това понятие означаваме вид тревожно състояние, при което се преживяват пристъпи на паника при пребиваване в места, където не е възможно бързо напускане или ...
Социалната фобия е тревожно състояние, което се проявява с интензивен страх от излагане и проваляне пред другите, или от унижаване и отхвърляне. Този страх се ...
Фобиите са тревожни разстройства, които се характеризират с преживяване на интензивна тревожност при среща с конкретен обект или ситуация ...
Обсесивно-компулсивното разстройство е много често тревожно състояние, което се характеризира с непрекъснато повтарящи се обсесии и/или компулсии ...
Терминът "хипохондрия" може да се дефинира като прекомерна загриженост за собственото здраве и страх от сериозно заболяване. Хипохондрични опасения се наблюдават ...
Депресивните състояния се характеризират със специфични емоционални промени, съпроводено от нарушение в общото равнище на активността и тонуса ...
Тук разглеждам медикаментозното лечение при: паническо разстройство и други тревожни разстройства, депресивни състояния, ...
Когнитивно-поведенческата терапия се основава на концепцията, че нашите мисли, емоции, физически усещания и действия са ...
На тази страница описвам как протича една индивидуална консултация. Това всъщност е обичайния начин, по който работят ...
Back
Next
Статии и информационни материали
Адрес на кабинета:
гр. Варна
ул. Тодор Димов 33

Телефон за записване:
0897 505 913
Телефонът функционира в работни дни от 10 до 18 ч.
Copyright © 2006-2018  ·  Д-р Петър Николов  ·  Всички права запазени
Карта на сайта
КОНТАКТИ