Д-р Петър Николов
КАБИНЕТ ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ И ПСИХОТЕРАПИЯ
МЕДИКАМЕНТОЗНО ЛЕЧЕНИЕ НА ТРЕВОЖНИ И ДЕПРЕСИВНИ СЪСТОЯНИЯ
Таблица 1: Често използвани антидепресанти:
Международно наименование (INN)
Търговски имена на медикамента
Агомелатин (Agomelatine)
Валдоксан (Valdoxan)
Амитриптилин (Amitriptyllin)
Амитриптилин (Amitriptyllin)
Дулоксетин (Duloxetine)
Аритави (Aritavi)
Дуксет (Duxet)
Дуласолан (Dulasolan)
Дулодет (Dulodet)
Дулоксгама (Duloxgamma)
Дулсевиа (Dulsevia)
Онелар (Onelar)
Цимбалта (Cymbalta)
Бупропион (Bupropion)
Уелбутрин (Wellbutrin)
Венлафаксин (Venlafaxine)
Велаксин (Velaxin)
Елифай (Elify XR)
Ефектин ЕР (Efectin ER)
Ланвексин (Lanvexin)
Лароксин (Laroxin SR)
Тифаксин (Tifaxin SR)
Деанксит (Deanxit)
Деанксит (Deanxit)
Есциталопрам (Escitalopram)
Елицеа (Elicea)
Елорика (Eloryqa)
Есобел (Essobel)
Есципрам (Escipram)
Есцитазан (Escitasan)
Есциталон (Escitalon)
Есциталопрам (Escitalopram)
Есцитил (Escitil)
Ленуксин (Lenuxin)
Мерсинол (Mersinol)
Оропрекс (Oroprex)
Ципралекс (Cipralex)
Кломипрамин (Clomipramine)
Анафранил (Anafranil)
Мапротилин (Maprotiline)
Лудиомил (Ludiomil)
Милнаципран (Milnacipran)
Иксел (Ixel)
Миртазапин (Mirtazapine)
Еспритал (Esprital)
Миртазапин (Mirtazapine)
Ремирта (Remirta)
Моклобемид (Moclobemide)
Аурорикс (Aurorix)
Пароксетин (Paroxetine)
Ксетанор (Xetanor)
Парикс (Parix)
Пароксат (Paroxat)
Пароксетин (Paroxetin)
Рексетин (Rexetin)
Сероксат (Seroxat)
Ребоксетин (Reboxetine)
Едронакс (Edronax)
Сертралин (Sertraline)
Асентра (Asentra)
Золофт (Zoloft)
Сеталофт (Setaloft)
Стимулотон (Stimuloton)
Тианептин (Tianeptine)
Коаксил (Coaxil)
Тразодон (Trazodone)
Тритико (Trittico)
Флувоксамин (Fluvoxamine)
Феварин (Fevarin)
Флуоксетин (Fluoxetine)
Бифлокс (Biflox)
Прозак (Prozac)
Циталопрам (Citalopram)
Оропрам (Oropram)
Серопрам (Seropram)
Този текст се отнася за медикаментозното лечение на: паническо разстройство, агорафобия, социална фобия, генерализирано тревожно разстройство, обсесивно-компулсивно разстройство, здравна тревожност и депресивни състояния. Въпреки че при всяко конкретно състояние терапевтичният процес има свои специфични особености, принципите на лечение са сходни и това позволява съвместното им разглеждане.

Основните групи медикаменти, които се използват за лечение на тревожни и депресивни състояния са антидепресантите и транквилизаторите.

Антидепресанти - какво е препоръчително да се знае за тях:

•  Антидепресантите са основната група медикаменти, които се прилагат и имат добра ефективност при тревожни и депресивни състояния.

•  Съвременните антидепресанти имат добра поносимост и страничните им ефекти са сравнително редки, леки и преходни.

•  Те не влияят на професионалната и социална активност. При правилно водене на лечението те нямат „приспиващ” или „дрогиращ” ефект през деня.

•  Антидепресантите не предизвикват зависимост (не водят до привикване и пристрастяване), независимо колко дълго се пият.

•  Ефектът на антидепресантите не настъпва веднага. Те започват да действат около две седмици след началото на лечението. Затова не трябва да се избързва с извода „хапчетата не действат” и лечението прибързано да се спира.

•  Лечение с антидепресант трябва да се предприема само след консултация със специалист. Конкретният подбор на медикамент, дозировка, начин на прилагане и срокове на лечение се уточняват индивидуално от специалиста след преценка на симптоматиката, тежестта и продължителността на състоянието, възрастта и други фактори.

•  Ефективността на лечението зависи не само от самата медикаментозна терапия, но и от постигането на добра терапевтична връзка между пациента и лекаря, като са необходими психотерапевтичен подход, периодични контролни прегледи и системно наблюдение.

•  За да има траен ефект, медикаментозното лечение с антидепресант трябва да има достатъчна продължителност, което ще се прецени от специалиста, който води терапията.

•  Решението за спиране на антидепресанта е изключително отговорен момент и също следва да се вземе от специалиста, който води терапията.

•  Преждевременното спиране на антидепресанта може да доведе до ново влошаване на състоянието. Това не означава зависимост към медикамента, а просто че е спрян преждевременно.

•  Спирането на антидепресанта трябва да бъде постепенно по схема, която ще се уточни от специалиста. Рязкото спиране на терапията може да доведе до т.нар. „синдром на отнемане”, който най-често се проявява с напрегнатост, раздразнителност, главоболие, безсъние, сърцебиене, изпотяване и други с продължителност един или няколко дни. Това също не означава зависимост към медикамента.


Транквилизатори - какво е препоръчително да се знае за тях:

•  Транквилизаторите (успокоителните средства) се използват като допълнителни и временни средства при тревожни и депресивни състояния.

•  Те имат бърз първоначален ефект върху тревожността и могат да се използват в началото на лечението, когато антидепресантите все още не са достигнали пълноценната си ефективност.

•  Продължителността на лечение с транквилизатор трябва да бъде възможно по-кратка поради риск от зависимост и се преценява от специалиста, който води терапията.

•  При правилно водене на лечението транквилизаторите премахват тревожността без да имат „приспиващ” ефект през деня.

•  Транквилизаторите могат да предизвикат зависимост при безконтролна и продължителна употреба. Затова те се предписват на специални („зелени”) рецепти за точно определен период и в точно определена доза и количество.

•  Спирането на транквилизатора трябва да бъде постепенно по схема, която ще се уточни от специалиста. Рязкото спиране на терапията може да доведе до „синдром на отнемане”. Това все още не означава зависимост към медикамента.© Д-р Петър Николов
Международно наименование (INN)
Търговски имена на медикамента
Алпразолам (Alprazolam)
Ксанакс (Xanax)
Бромазепам (Bromazepam)
Лексотан (Lexotan)
Диазепам (Diazepam)
Валиум (Valium)
Диазепам (Diazepam)
Калиев клоразепат
Транксен (Tranxene)
Клоназепам (Clonazepam)
Клонарекс (Clonareks)
Ривотрил (Rivotril)
Лоразепам (Lorazepam)
Лорапам (Lorapam)
Таблица 2: Често използвани транквилизатори:
Информационна брошура
НачалоЗа д-р НиколовСъстоянияТерапияУслугиВъпросиСтатииКонтакти
Статии и информационни материали
Адрес на кабинета:
гр. Варна
ул. Тодор Димов 33

Телефон за записване:
0897 505 913
Телефонът функционира в работни дни от 10 до 18 ч.
Copyright © 2006-2018  ·  Д-р Петър Николов  ·  Всички права запазени
Карта на сайта
КОНТАКТИ