На тази страница се опитвам да отговоря на често възникващи във връзка с психичното здраве въпроси. Те не са зададени от конкретни хора, а са обобщение на обичайни въпроси, които се отправят към мен от пациенти, техни близки и мои приятели и роднини ...
В кабинета се извършва оценка и лечение на широк кръг психично-здравни проблеми: паническо разстройство, агорафобия, социална фобия, специфични фобии, обсесивно-компулсивно разстройство, депресивни разстройства, свързани със стрес състояния и други ...
Терапевтичният процес включва специализирана оценка, терапия и проследяване. Предоставя се конфиденциална среда, която дава възможност за анализирине на житейските и личностови проблеми. Постига се овладяване на симптомите и развиване на положителните ресурси ...
В кабинета се предлагат психично-здравни услуги, включващи специализирана диагностична оценка на състоянието, изграждане на терапевтичен план, провеждане на терапия, проследяване на състоянието, индивидуално консултиране и психотерапия ...
ЗА НЕВРОЗИТЕ И ДЕПРЕСИИТЕ

През последните години се увеличава честотата на невротичните и депресивните разстройства. Сериозни проучвания показват, че около 20-25% от хората в даден момент ...
ПАНИЧЕСКО РАЗСТРОЙСТВО

Паническото разстройство е най-честото тревожно разстройство. Счита се, че трима от всеки 100 души население развиват паническо разстройство в даден момент ...
АГОРАФОБИЯ

С това понятие означаваме вид тревожно състояние, при което се преживяват пристъпи на паника при пребиваване в места, където не е възможно бързо напускане или ...
ГЕНЕРАЛИЗИРАНО ТРЕВОЖНО РАЗСТРОЙСТВО

Основна характеристика е преживяването на постоянна и генерализирана тревожност, която не е ограничена от определени обстоятелства, обекти или ситуации, а е "свободно плуваща”...
СОЦИАЛНА ФОБИЯ

Социалната фобия е тревожно състояние, което се проявява с интензивен страх от излагане и проваляне пред другите, или от унижаване и отхвърляне. Този страх се ...
СПЕЦИФИЧНИ ФОБИИ

Фобиите са тревожни разстройства, които се характеризират с преживяване на интензивна тревожност при среща с конкретен обект или ситуация ...
ОБСЕСИВНО-КОМПУЛСИВНО РАЗСТРОЙСТВО

Обсесивно-компулсивното разстройство е много често тревожно състояние, което се характеризира с непрекъснато повтарящи се обсесии и/или компулсии ...
ТРЕВОЖНОСТ ЗА ЗДРАВЕТО (ХИПОХОНДРИЧНО РАЗСТРОЙСТВО)
Терминът "хипохондрия" може да се дефинира като прекомерна загриженост за собственото здраве и страх от сериозно заболяване. Хипохондрични опасения се наблюдават ...
МЕДИКАМЕНТОЗНО ЛЕЧЕНИЕ НА ТРЕВОЖНИ И ДЕПРЕСИВНИ СЪСТОЯНИЯ
Тук разглеждам медикаментозното лечение при: паническо разстройство; агорафобия, социална фобия и други тревожни разстройства; обсесивно-компулсивно ...
ДЕПРЕСИВНИ СЪСТОЯНИЯ

Депресивните състояния се характеризират със специфични емоционални промени, съпроводено от нарушение в общото равнище на активността и тонуса ...
КАК ПРОТИЧА ЕДНА ИНДИВИДУАЛНА КОНСУЛТАЦИЯ
На тази страница описвам как протича една индивидуална консултация. Това всъщност е обичайния начин, по който работят психиатрите с психотерапевтична насоченост ...
КОГНИТИВНО-ПОВЕДЕНЧЕСКА ПСИХОТЕРАПИЯ

Когнитивно-поведенческата терапия се основава на концепцията, че нашите мисли, емоции, физически усещания и действия (поведения) са взаимно свързани и че ...
Back
Next
В този сайт ще намерите информация за дейностите и услугите, които се предлагат в Кабинета за психично здраве и психотерапия на Д-р Петър Николов. Относно неговата квалификация и професионален опит вижте на страница За Д-р Николов.

Психично-здравните проблеми, особено тревожните и депресивни състояния са много чести и се отразяват на взаимоотношенията, работата и качеството на живот. Емоционални и поведенчески проблеми могат да засегнат всякакви хора, независимо от тяхното обществено положение, доходи, възраст или пол.

Търсенето на професионална помощ за преодоляване на проблемите не е белег на слабост. Напротив, това е белег на смелост и воля за оздравяване.
Добре дошли !
Състояния
Терапия
Услуги
Въпроси